Hayvanların Aynasında İnsan

Nuray Tekin

“Hayvanlara yakınlığımızın anlatımı olarak kullanılan insanbiçimcilik, artık kaygı vermeli, çünkü hayvanların büyük ölçüde sürgün edildiği bir dünyada yaşıyoruz.” (John Berger, Why Look at Animals/Havyanlara Niçin Bakarız)

Hayvanlar her yerde; kitle iletişim araçlarından internete, popüler kültürden sanata, bilimsel dilden müzelere kadar, sayısız hayvan “temsili” ile dolu çevremiz. Kültürün hemen her alanında görülen bu hayvan “varlığı”, bilimden sanata, felsefeden kültür ve medya araştırmalarına kadar birçok alanın da araştırma “nesnesi”. Hayvanlar temsil ve nesne olarak her yerde ama gerçekte neredeler? İnsanın tür olarak ortaya çıkışından sonra, mağara resimlerinde, mitlerde, masallarda, sözlü hikâyelerde ve efsanelerde yer alan, evcilleştirmeden itibaren toplum içinde insanlarla birlikte şu veya bu şekilde iç içe olan, modernizmle birlikte toplum içindeki hayvan varlığının farklı bir biçim almasıyla yeni bir kimliğe bürünen ve günümüzde giderek artan sayıda insanın evinde onlarla birlikte yaşayan “petler”; birçok ülkede sayıları azımsanmayacak büyüklükte olan sokak hayvanları, “gelişmiş” ülkelerde barınaklarda “sahiplendirilmeyi” bekleyen, 2 ay, 1…

View original post 2.320 kelime daha