Dünyadan Çeviri

Bir zamanlar kadın hareketi diye bir şey vardı. Onu ilkin Rat’in kurtarılmış bir sayısında duydum.[1] Bu sayıyı Robin Morgan ve bir grup korkusuz kadın, çalıştıkları yeraltı gazetesini ele geçirerek çıkarmıştı. Kurtarılmış Rat’ten öğrendiğim şey, kadınları eşit katılımdan dışlayan, kadınların sesini aşağılayan, kadınların katkısını susturan, kadınları ciddiye almayan, kadınlara patronluk taslayan bir şeyin, [bu sözüm ona solcu gazete gibi] başka her ne yapıyor ya da yapmıyor olursa olsun, en asgarisi açıktan reddedilmesi, en iyisi de el konulup değiştirilmesi gerektiğiydi. O dönem feministlerin Rat’i sansürlediği gibi bir şey duymadım, ama kuşku yok ki bazı insanlar böyle düşünmüştü. Bence yapılan sansür değil, ifade özgürlüğünün kullanılmasıydı.

O zamanlar, kökü toplumsallıkta olan—doğal ya da Allah vergisi ya da hatta Kongre’nin bahşettiği bir şey değil—tecavüz gibi eylemleri, kadına yönelik eril şiddeti, bir cinsel terör biçimi olarak görüp eleştiren bir kadın hareketi vardı. Savaşı bir eril boşalma olarak görüp eleştiriyordu. Evliliği ve aileyi erkek…

View original post 3.949 kelime daha