Dünyadan Çeviri

Kovid-19 krizi, ekonomik kozmopolitanlığı ulus devletin üstüne geçirmek isteyen güçlere kararlı bir darbe vurdu.

Yeni siyasette, dünyadaki mevcut ekonomik durgunluğun sebebi, hükümetlerin koyduğu sosyal mesafelenme tedbirleri ile tüketici talebinin ortadan kaldırılması olsa bile, tüketim üretime tabi olacak ve ekonominin düzelmesi tüketimin yeniden canlanmasına bağlı olacak. Düşük fiyatları kayıran tüketim merkezli bir siyaset, yalnızca şu anın önemli olduğunu varsayar. Ama artık sosyal mesafelenme tedbirlerinin sürekli tekrarlanması riskini önceden hesaba katmamız gereken bir dünyada yaşıyoruz. Yirmi yıla yakın süredir, Çin’in ucuz emeği ile fiyatlar düşük idi. Ama mallar bir korku ve jeopolitik rekabet dünyasında üretilirken gerçekten önemli olan şey sadece maliyet değil menşei olacak.


View original post 604 kelime daha