Dünyadan Çeviri

https://pbs.twimg.com/media/EaokCXTXYAA2_SO.png
Türkiye’nin yurtdışındaki askeri üsleri. Türkiye Amerika’nın ardından kendi sınırları dışında en fazla asker bulunduran ülke

(*) Tarih ve Siyaset Bölümü, Sanat ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Stirling Üniversitesi, Stirling, İskoçya, Birleşik Krallık

DOI: 10.1080/14678802.2019.1608016

ANAHTAR KELİMELER

Türk dış politikası; Türkiye; müdahale; Ortadoğu; uluslararası tarih

Müdahale ve liberal devlet inşasına yönelik geleneksel yaklaşımlar, çoğu kere Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası örgütler aracılığıyla uygulansa da, Batı’nın failliğini varsayar. İstisnalar olsa da, bölgesel güçler, çıkarlarının ‘evrensel’ liberal müdahaleci hedeflerle kesiştiği yerlerde, sıklıkla bölgesel örgütler çatısı altında, Batı hedefleri doğrultusunda operasyonlar yürütme eğilimindedir.

Türkiye’nin bölgesel askeri eylemleri bu geleneksel kalıplara uymuyor. Bir bütün olarak Batı’yı ne doğrudan destekleyen ne de doğrudan karşı çıkan NATO içindeki en büyük ikinci bölgesel ordu, anlamlandırılması zor olan bölgesel ve giderek küreselleşen jeopolitik emeller peşinde. Türkiye’nin müdahaleleri Batı’nın çıkarlarıyla Rusya’nınkiler gibi karşı karşıya gelmiyor olabilir ama bazıları, Batılı güçlerin, özellikle de ABD’ninkilerle, kesinlikle çatışıyor.1 1964’te Kıbrıs’taki ilk küçük saldırılarından, günümüzde…

View original post 2.621 kelime daha