Dünyadan Çeviri

Kapitalizm, hem altta yatan bir eksiklik durumunu genelleştirerek hem de boşluğu fazlalıkla doldurarak istifleme bozukluklarını şiddetlendirir. (Sandy Huffaker/Getty Images)

Çeviren: S. Erdem Türközü

Artık bir zihinsel bozukluk kabul edilen patolojik istifçilik, pratikte dünyayı malzemeyle doldurarak, elde edilen zorunlu kârın zorlantılı bir şekilde birikimine dayanan bir iktisadî sisteme uygun düşen bir hastalıktır.

Yaklaşık 19 milyon Amerikalı istifçilik hastalığından mustarip. Bazı insanlar için aşırı dağınıklığa yönelik bir eğilim olarak ortaya çıksa da, diğerleri için nesneleri zorlantılı şekilde biriktirme ve atamama, zayıflatıcı ve hatta yaşamı tehdit eden bir durumdur.

On yıllar boyunca, istifleme nadiren incelendi ve çok az anlaşıldı. Tartışıldığında da, 1947’de Harlem’deki yüz tondan fazla çöple dolu bir evde –biri açlıktan, diğeri düşen nesneler tarafından ezilerek- ölen iki erkek kardeşin ardından Collyer sendromu adını aldı.

Kardeşlerin ölümleriyle ilgili haberler, açıkça akıl hastası olmalarına rağmen onları “eksantrik” olarak nitelendirdi, belki bir bakıma öyleydiler çünkü o günlerde onlar gibi çok az kişi vardı. Ama…

View original post 1.199 kelime daha