insanlığın geleceği ile oynanıyor. sadece sağlık sorunu olarak görmek insanı yanıltır. küresel sistem içinde yaşadığı kriz ve kaosu insanların canı ve geleceğini görmezden gelerek aşmaya çalışıyor. ve adına da eskisi gibi olmayacak deniyor. yeni olacaklara bakalım; kişisel veriler, kişilere ait özel bilgiler sağlık güvenliği adı altında tamamen ele geçirilecek. yaşamın düzenlenmesi sağlık adı altında yoksullar için ölümden başka yolu yok sonucu ortaya çıkarılıyor. ve daha bir çok konu sağlığın garantilenmesi adı altında insanlar ve toplumlar daha çok sıkı denetim altına alınacaklar. görünmeden gören panoptik plan yaşamı açık ceza evine dönüştürecek. demokratik girişimler, çabalar sağlığı tehdit eden fikirler ve uygulamalar olarak hukukla bağı kurulacak. haliyle cezalandırılacak.

anlaşılan o ki eskisi gibi olmayacak denen şey hayat içinde kazanılan demokratik ekolojik kimi çabalar, tamamen sınırlandırılacak ve kesin denetime tabi tutulacak. ve sesler daha çok kısılacak. önümüzde demokratik ekolojik bir gelişmenin küresel sistem tarafından sağlanacağını düşünmek maalesef gayet güzel bir saflık ve apolitiklik olacaktır.

küresel sistemin bilim adına, toplum adına sözüm ona güzel ve doğru karar alan kurumlarının açıklamalarına mahkum edilmek isteniyor insanlar. özgür ve bağımsız araştırma, görüş ve eleştiriler gayri resmi ve komplo teorisi adı altında hor görülmeye, gözden düşürülmeye ve gereksiz, cahil, yanlış bilgiler seviyesine konulmakta. bu tür açıklamaları yapanlar yazanlar küresel sistemin beslediği ve hayatlarını güvence altına aldığı kesimler olmaması mümkün mü? eger öyle değilse tam bir saflık ve hatta aptallıktır.

güzel, ekolojik, demokratik, özgür günler dileğiyle…

aşağıda linkteki röportaj önemli konuları tartıştırıyor. türkçe ve ingilizce linklerdir.

https://www.a3haber.com/2020/05/21/guney-koreli-felsefeci-kultur-kuramcisi-byung-chul-han-koronavirus-bizi-bir-sag-kalma-toplumuna-indirgedi/

https://www.efe.com/efe/english/destacada/byung-chul-han-covid-19-has-reduced-us-to-a-society-of-survival/50000261-4244328