Dünyadan Çeviri

microscope image of 2019nCoV.
2019nCoV’un mikroskop imgesi. Tarihçi Frank M. Snowden, koronavirüs salgını gibi epidemiler, insanların birbirleriyle ahlaki ilişkisini yansıtan, insanlık için bir aynadır, dedi.
Fotoğrafın kaynağı: National Institutes of Health / NYT / Redux

Yale Üniversitesi’nde Tarih ve Tıp Tarihi alanında çalışan emekli öğretim üyesi Frank M. Snowden yeni kitabı Epidemics and Society: From the Black Death to the Present [Kara Ölümden Günümüze Epidemiler ve Toplum] salgınların siyaseti nasıl şekillendirdiğini, devrimleri nasıl ezdiğini ve ırksal ve iktisadi ayrımcılığı nasıl güçlendirdiğini inceler. Epidemiler, kişisel ilişkileri, sanatçıların ve entelektüellerin eserlerini ve insan yapımı ve doğal çevreyi etkileyerek, yayıldıkları toplumları da dönüştürdü. Yüzyıllara ve kıtalara yayılan devasa bir çalışma ufkunda Snowden’in anlatımı, toplumsal yapıların hastalıkların gelişmesini sağladığı yolları açıklamaya çalışır. “Epidemik hastalıklar kaprisli bir biçimde ve uyarmaksızın toplumları etkileyen rastlantısal olaylar değildir” yazar. “Aksine her toplum kendi özgül savunmasızlıklarını üretir. Bunları incelemek toplumların yapısını, yaşam standartlarını ve siyasi önceliklerini anlamaktır.”


View original post 2.295 kelime daha